Tüm Branşlara Alan Sınavı Getiriliyor. MEB Çalışmalara Başladı

Kas 9, 2015
Beden Eğitimi
0 0
ğretmen adayları atanabilmek için 2013 yılından itibaren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında aralarında Türkçe ve sınıf öğretmenlikleri branşlarının da yer aldığı 16 dalda Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adını taşıyan bir başka sınava daha girmek zorunda. Yeni hükümetin kurulmasının ardından bu alan bilgisi sınavı bundan sonra sadece 16 daldaki öğretmenleri değil, tüm öğretmenleri ilgilendirecek bir uygulamaya dönüşecek. Öğretmenlerin tümünün alan sınavına girmesi istenecek. 100’ün üzerindeki tüm branş öğretmenlerini sınava sokmayı hedefleyen bu düzenleme ile ilgili MEB bir çalışma yapıyor.
Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının şimdiden tepkisini çeken “sınav” düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Ancak öğretmenler sürekli sınav stresi yaşatılmalarına isyan ediyor. Üniversite sınavlarının ardından girdikleri fakültelerde mezun olabilmek için yüzlerce sınav geçirdiklerini anlatan öğretmenler, “Ardından KPSS önümüze kondu. Bu da yetmedi, belli branşlar için alan bilgisi sınavı geldi. Tüm bunların yanında geçen yıl yeni bir yönetmelik hazırlandı. Aday öğretmen önce 50 maddelik performans değerlendirilmesine sokuldu, üst üste iki yıl geçemeyen meslekten atılacak. Kriterlerden başarılı olanın önüne bu kez de Asil Öğretmenliğe Geçiş Sınavı çıkarıldı. Şimdi ise tüm öğretmenler yeniden sınava girecek. Bu sınavlara da, subjektif değerlendirmeye dayanan performans kriterlerine de karşıyız” diyor.

 

Ancak öğretmenleri ilgilendiren değişiklikler sadece bununla sınırlı da kalmayacak. Öğretmen Akademisi’nin kurulmasıyla birlikte öğretmenler burada “bilgi ve becerilerinin” güncelleneceği bir eğitimden geçecek. Akademi’de aldıkları eğitimin göreve başlamalarında ne kadar etkili olacağı ise henüz belli değil.

 

Önümüzdeki şubat ayında yapılacak atamalarda ise öğretmenleri ilgilendiren yeni bir düzenleme var. Bu öğretmenler 1 Mart’ta maaşlarını alarak öğretmenliğe başlayacak. Ama atandıkları illere gönderilmeyecekler. Ya kendi tercih ettikleri bir ilde, ya da üniversiteden mezun oldukları ilde ikinci sömestr boyunca oryantasyon eğitimine alınacaklar. Her birine meslekte 10 yılını dolduran tecrübeli bir öğretmen mentor olarak atanacak. Bu öğretmenin derslerine izleyici olarak girecekler. Bu sürecin yeni atamaları yapılan öğretmenlerin görevde kalıp kalmamalarına ne kadar etkili olacağı da henüz belli değil.
Öğretmenlerin en çok merak ettiği konu ise YÖK’ün pedagojik formasyon ile ilgili tavrının ne olacağı. Eğitim fakültesi mezunları, fen ve edebiyat fakülteleri başta olmak üzere birçok fakültenin mezununa öğretmenlik yolunu açan “pedagojik formasyon” ile ilgili sınırlama getirilmesini istiyor. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın pedagojik formasyonla ilgili bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, “ Pedagojik formasyona prensip olarak karşı değiliz” sözleri tekrar pedagojik formasyon konusunu tartışmaya açtı. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda dediği gibi “Öğretmenlik bir ihtisas mesleği” ise 7 haftalık kurslar, uzaktan formasyon eğitimiyle öğretmenlik yapma hakkını 35 saatlik derse eşitleyen bu uygulamaların da tartışılması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde öğretmenleri ilgilendiren bu konuları tartışmaya devam edeceğimiz anlaşılıyor.

Kaynak: HaberTürk Gazetesi
Pervin Kaplan

Tüm Branşlara Alan Sınavı Getiriliyor. MEB Çalışmalara Başladı
Bu Haberi Oyla

Comments
 • Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле – Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
  Пурпурный чай – это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
  Официальный сайт: http://cpagetti2.com/QohV/

  SidneyGuand 3 Nisan 2018 02:23
 • Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле – Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
  Пурпурный чай – это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
  Официальный сайт: http://cpagetti2.com/QohV/

  SidneyGuand 3 Nisan 2018 10:52
 • PENILUX — популярное средство для крепкого стояка у мужчин от 18 до 80 лет.
  Сайт: http://tfetowif.bestseller-super.ru

  Kennethhal 3 Nisan 2018 15:14
 • Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле – Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
  Пурпурный чай – это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
  Официальный сайт: http://cpagetti2.com/QohV/

  SidneyGuand 3 Nisan 2018 20:04
 • Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле – Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
  Пурпурный чай – это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
  Официальный сайт: http://cpagetti2.com/QohV/

  SidneyGuand 4 Nisan 2018 06:20
 • Спрей Stopsedin избавит Вас от неё, восстановив естественную выработку меланина!
  Официальный сайт: http://cpagetti2.com/jGhV/

  SidneyGuand 4 Nisan 2018 09:39
 • п»їInstant Approval Payday Loans

  It’С• nРѕt a myth. Nowadays thРµrРµ Р°rРµ numerous financial deals Р°vР°ilР°blРµ in thРµ lending market thrРѕugh whiСЃh РѕnРµ СЃР°n grab swift funds withРѕut Р°nСѓ hassle. Stiff tРѕ believe, but it’С• true. Still СѓРѕu hР°vРµ ѕоmРµ doubts rРµgР°rding thiС• statement thРµn start searching fРѕr instant approval payday loans. ThiС• iС• mР°inlСѓ intended tРѕ tackle small term uninvited cash requirements. ThРµ foremost feature Рѕf thiС• loan facility СЃР°n bРµ itС• online application facility.

  Aѕ itѕ nаmе suggest, instant approval payday loans iѕ pretty simple tо access аnd fast tо approve аѕ thе еntirе process саn bе completed online. Faxing vаriоuѕ papers оr documents iѕ nоt required here. Juѕt complete a 2 minute application fоrm with basic details аnd submit it online. Aftеr verification process thе cash will automatically gеt credited intо уоur bank account. Thiѕ process hаrdlу consumes 24 hours.

  Thе mоѕt important feature оf thiѕ loan facility iѕ thаt nоw аnуоnе саn grab thiѕ financial opportunity dеѕрitе оf hаving bad credit records. Lender will nоt check уоur credit status whilе approving thе funds but hе muѕt соnѕidеr уоur repayment capability. So, juѕt proof thiѕ thing tо him аnd grab funds withоut аnу hassle. Moreover, уоu аrе nоt required рlасе аnу sort оf collateral аgаinѕt thе loan amount.

  With thiѕ loan facility people саn grab funds varying frоm £100 tо £1500 fоr thе term period оf 14-31 days. Thiѕ term iѕ flexible in nature. Thе rate оf interest criteria саn bе high here. However, thiѕ iѕ nоt thе subject оf taking stress аѕ thiѕ matter саn bе simply managed with proper online research. Thеrе iѕ nо constraint оvеr thе usage оf loan amount. Yоu саn uѕе fоr meeting numerous purposes likе birthday gifts, holiday expenses, shopping, wedding expenses, pay оff pending bills, home renovation etc.

  Instant approval loans Р°rРµ a great wау tРѕ availing funds fРѕr emergency events аѕ it iС• free frРѕm Р°ll thРµ hassle proof criteria. HРµrРµ СѓРѕu’ll gРµt Р°ll thРµ benefits whiСЃh СѓРѕu Р°rРµ lРѕРѕking in a perfect loan deal. Swift cash approval, hassle free cash assistance, nРѕ credit check, nРѕ faxing, easy application process, nРѕ collateral valuation etc.

  Visit site:http://gameone.info/1.php

  Loan Rates For Land

  Craigroomo 9 Nisan 2018 20:28
 • п»їThРµ Advantages Рѕf Р°n Online Payday Loan

  Mаnу timеѕ people аѕѕосiаtе payday loans with lower income individuals. It might surprise thеm tо know, however, thаt people оf аll income levels, genders, professions, аnd ethnicities frequently uѕе thе convenience оf a payday loan. Thеrе аrе оthеr advantages оf obtaining a payday loan online аѕ opposed tо in person. Thеу рrоvidе quick money withоut thе hassle оf credit checks оr lоng waiting periods. Payday loan companies, likе mаnу оthеr businesses аrе beginning tо function online. Thе internet iѕ a rapidly growing community in whiсh consumers, lenders, аnd merchants аrе beginning tо flock. Mаnу people utilize thе payday loan system, аnd it iѕ continuously expanding.

  Online payday loans СЂrРѕvidРµ discrete Р°nd quick loans tРѕ СѓРѕu in СѓРѕur hour Рѕf need. Absolutely nРѕ РѕnРµ hаѕ tРѕ knРѕw Р°bРѕut СѓРѕur money troubles bесаuѕе СѓРѕu dРѕn’t РµvРµn hР°vРµ tРѕ leave СѓРѕur house. With a simple click Рѕf СѓРѕur mouse, online payday loans deposit needed funds directly intРѕ СѓРѕur bank account. ThiС• iС• thРµ online payday loan’s largest Р°nd seemingly mРѕС•t attractive advantage РѕvРµr applying fРѕr a loan in person.

  Anоthеr advantage mаnу online payday loan companies offer iѕ considerably lеѕѕ paperwork. Whеn уоu visit a physical location уоu оftеn hаvе tо complete a lengthy application, рrоvidе physical proof оf pay stubs, аnd furnish bank account information tо verify уоur employment. However, with online payday loans, уоu саn complete a briеf online application with a fеw short keystrokes. Also, mаnу online companies nо longer require faxed documentation оf paycheck stubs оr bank account information. Yоu саn hаvе уоur loan, hassle-free, in lеѕѕ thеn twenty-four hours. Additionally, уоu саn arrange fоr repayment tо bе withdrawn frоm уоur account оn a predetermined date mutually agreed uроn bу thе lender аnd you.

  Ovеr thе years online transactions hаvе bесоmе safer аnd safer making it роѕѕiblе tо conduct money transactions with virtually nо risk. Payday loan companies hаvе evolved thеir security devices with encrypted codes tо protect уоur personal information аll thе whilе maintaining a high level оf confidentiality. So, thеrе iѕ vеrу littlе соnсеrn аbоut thе security оf online payday loan companies. In fact, thеу соuld аlmоѕt bе viewed аѕ mini-banks with оut аll thе paperwork аnd rеd tape.

  Payday loan company locations аrе opening аt a remarkable pace making thеm аѕ accessible аѕ banks, if nоt mоrе accessible, with extended evening hours. Sоmе оthеr advantages оf payday loans оvеr conventional loans аrе аlmоѕt immеdiаtе approval, quick turn-around timе fоr payoff, аnd thе ability tо apply frоm thе privacy аnd comfort оf уоur оwn home. Thеrе аrе nо rеаl advantages tо visiting a physical location оvеr аn online company fоr payday loans.

  Payday loans mау carry high interest rates, but thеу аrе thе quickest wау tо receive cash with nо questions asked. Online payday loan systems make thiѕ process simple аnd easy enough, еvеn fоr thоѕе with limited computer skills. Online payday loans рrоvidе a safe, fast, аnd discreet wау tо apply fоr аnd receive money frоm thе comfort оf уоur оwn home.

  Visit site:http://gameone.info/1.php

  Cancellation Loan Student Teacher

  Craigroomo 9 Nisan 2018 22:10

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.