1.Kademe Basketbol Antrenör Kursu-ANKARA

Total
0
Shares

-14-25 Aralık 2016 Basketbol Antrenör Kursu ANKARA

KURS KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

  1. Kurs katılım formu.
  2. En az Lise mezuniyet belgesi (Aslı Gibidir) onaylı sureti. (Noter, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Lise veya Üniversiteler tarafından tasdiklenmiş sureti – tasdik edenin ünvanı, adı ve soyadı, imza ve resmi mührü bulunacaktır.) Üniversite de halen öğrenci olanlar için ıslak imzalı onaylı öğrenci belgesi geçerlidir. (e – Devlet’ten alınan öğrenci belgesi kabul edilmeyecektir.)
  3. Sağlık raporu aslı. (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden )
  4. Savcılık sabıka kaydı aslı. (internet ortamında e-devlet’ ten alınmış belgeler kabul edilecektir.)
  5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden sporda ceza almadığına dair yazı aslı.
  6. Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi ve 2 Adet vesikalık resim.
  7.  Kurs katılım ücretinin yatırıldığına dair belge. (Sadece Teknik Yeterlilik sınavını geçebilen adaylar, sınav sonrasında yatıracaktır).

KURS ÜCRETİ: 200 TL. (Türkiye Basketbol Federasyonu Garanti Bankası Ataköy Şubesi (346) 6299526 numaralı hesabına yatırılacaktır.)

NOT: Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Teknik Yeterlilik Sınavında başarılı olmak.

(Teknik Yeterlilik Sınavı; her kursun ilk günü sabah, Saat 08:30’da başlayacaktır.Sınav, parkurda istenen basketbol tekniklerinin uygulanması esasına göre yapılacaktır.)

TEMEL VE ÖZEL EĞİTİM DERSLERİNDEN MUAFİYET

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.(Sadece,oyun kuralları bilgisi, özel antrenman bilgisi ve teknik – taktik derslerinden sorumlu olacaklardır.)

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

Başka bir spor dalında 1. Kademe antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan sadece,1. Kademe Basketbol antrenör kurslarında geçerli olmak üzere başvuru yaptıkları takdirde, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

NOT: Muafiyet hakkı kazanan kişiler resmi sitemizde yayınlanacak ders programına göre hareket edip sadece, Teknik- Taktik, Oyun Kuralları ve Özel Antrenman Bilgisi derslerine katılacaklardır. (Kursiyerlerin bu derslere katılma zorunluluğu olup devamsızlık hakları bulunmamaktadır).

 Basketbol branşında federasyonca açılan hakemlik kursuna katılmış ve hakemliğini belgeleyen kişiler antrenör kursunda Oyun Kuralları dersinden muaf tutulurlar.

KURSA KAYIT:

Başvuru yapacak olan adaylar, kurs katılımı için istenilen belgeleri kurs başlangıç tarihinden en az 10 gün önce TBF Antrenör Eğitim Bölümü’ne göndereceklerdir. (Kurs Ücreti sadece, Teknik Yeterlilik Sınavı sonucunda başarılı olan adaylar tarafından yatırılacaktır) Belgelerinde eksiklik bulunmayan adayların katılım listesi kurs başlangıcından 5 gün önce TBF internet sitesinde, Eğitim Kurulu bölümünde duyurulacaktır. Kurs kayıtları kurs başlangıç tarihinden 10 gün önce biter. Eksik evrakı bulunan kişilerin kursa kaydı kesinlikle yapılmayacaktır.

Başvurular faks ya da mail yolu ile yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurs katılım evraklarının gönderileceği adres: Adres : Ankara Spor Salonu (Ankara Arena) Doğanbey Mah. Hipodrom Cad. No:2 (Gar karşısı ) Altındağ / ANKARA

Telefon: (312) 309 91 91/10 hat

Fax: (312) 309 92 92-93

E-posta : antrenor@tbf.org.tr

1. Kademe “E” Antrenör Kurslarında Adaylara Uygulanacak olan Teknik Yeterlilik Belirleme Sınavı

Kursa kabul edilecek adayların seçimi, her kursun başlayacağı ilk günün sabahı, Saat: 08.30 da başlayacaktır. Uygulama sınavı, her adayın hazırlanan sınav parkurunda, istenen basketbol tekniklerini uygulaması esasına göre yapılacaktır.

Açıklama: Seçme sırasında adaya, parkurda yer alan her bir tekniği doğru ve istenilen düzeyde yapamadığı takdirde her hareket için tanımlanmış takdir puanı, ceza puanı olarak verilecektir. Bu ceza puanları almış olduğu genel puandan düşülecektir. (Örnek: Aday sınavda, 3 kez hata yaparsa, her bir tekniğin takdir puanı 10 puan olduğu için 10 x 3=30 ceza puanı alan aday, 100 puan üzerinden 30 ceza puanı düşülerek 70 puanla değerlendirilecektir.) Adaylar, sırayla sınav salonuna alınır. Sınav görevlileri tarafından parkur tanıtılır ve gerekli uyarılar yapılır. Daha sonra sınav parkurunda adaylara, bir kez ısınma ve deneme amaçlı uygulama hakkı verilir. Aday, sınav esnasında görevlilerin uyarılarına ve sınav uygulama esaslarına uymak zorundadır. Aksi takdirde sınavları geçersiz sayılır. Sınavda erkek adaylar için: 7 numaralı top, bayan adaylar için: 6 numaralı top kullanılacaktır.

Değerlendirme: Puanlamada, bir adayın alabileceği en yüksek puan 100 (yüz), en düşük puan 0 (Sıfır) olarak belirlenmiştir. Seçme sonucunda adaylar, en yüksek puandan en düşük puan alana doğru sıralama esasıyla değerlendirilerek başarı sıralama listesi oluşturulacaktır. 70 puanın altında alan adaylar kursa kabul edilmeyecektir. Kursa kabul edilecek adayların listesi aynı gün saat 12.00’ de ilan edilecek ve derslere saat 13.30’ da başlanacaktır.

Haber için ITRİ SAĞ‘a teşekkürler.

0

Bir Cevap Yazın

En Çok Beğenİ Alanlar