Badminton Antrenörlük Kursu

Total
0
Shares

[dropcap]S[/dropcap]ivas’ da yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde II. Kademe Badminton Antrenörlük Kursu açılacaktır.

[divider]

Müracaat: Sivas Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü

Badminton İl Temsilcisi Murat UZUN

Tel: 537 443 60 66

 2.KADEME BADMİNTON ANTRENÖRÜ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

a)      En az lise ve dengi okul mezunu olmak, milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.

b)      Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak.

c)      Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

d)      En az 18 yaşını doldurmuş olmak.

e)      7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENİLEN BELGELER

1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi.Aslı
2014 Vizesini yaptırmış olmak.
En az 1 yıl ilgili spor dalında tescilli bir kulüpte çalışmış olduğuna dair belge (kulüp antetli kağıdına, kulüp başkanı kaşe ve imzası olacak)
4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı).
Kurs katılım formu.(Kurs Eğitim Yöneticisi tarafından kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır.)
Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı).(Onaysız diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.) Öğrenci ise öğrenci belgesi (aslı).(Fotokopi ve faks olan öğrenci belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı).(Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı).(Fotokopi ve faks olan sağlık raporları kesinlikle Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
Savcılık iyi hal kağıdı (aslı).(Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli).
Kursa katılacak adaylar Ankara Garanti Bankası GSGM Anafartalar Şubesi 711-6299430 nolu hesabına Badminton Antrenörlüğü için 500 tl yatıracaklardır.
Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir.(varsa)
0

Bir Cevap Yazın

En Çok Beğenİ Alanlar