BESYO’da Yerleştirme Puanı Nasıl Hesaplanır?

8 Aralık 2015
Besyo Bilgileri
0 3

Temel mantıkta sınavdan alınan puan 1.17 ile YGS 0.22 ile OBP 0.11 ile çarpılır. Sınavdan 100 kişi içinden 50. olsam 50 YP 1,17 ile çarparım 58 puan YGS 300 oradan da 66  OBP puanımda 400 oradan da 44 hop 168 YP her okulu kazanırım. Yanlış değil ancak eksik…
Bu konuda size sapma örneklerini göstererek konuyu açıklayacağım
Adsız2
ÖYSP= Özel Yetenek Sınav Puanı demektir. Yukarıdaki görsel farklı branşlarda tam puan alan adayların sapma puanıyla sınavdan aldıkları puanın ne duruma düştüğünü gösteren en güzel örnektir. Sınavdan alınan puan 1,17 ile çarpılmaktadır doğru ancak sınavdan alınan puanın sapmaya uğramış hali 1,17 ile çarpılmaktadır.
SAPMAYI TETİKLEYEN ETKENLER NELERDİR?
Görselden anlaşılacağı üzere artistik jimnastikte tam puan alan aday 62,67, atletizmde  tam puan alan aday 78,68 puana düşmüştür. İkisi de tam puan aldığı halde nasıl 16 puan oynuyor. Bunun temelinde bir çok etken vardır. Bunlardan başlıcaları:
-O branştan başvuran öğrenci sayısı
-O branşın en iyi derecesi ile en kötü derecesi arasındaki fark
vs. vs. bir çok etken bu sapmayı etkiler. Bu sebepledir ki YGS ve OBP’den gelen puan çok ama çok önemlidir. Aşağıda verdiğimiz sapma örnekte de sınavda kötü derece yapan adayın sapmayla puanının ne duruma geldiğini görüyoruz. Bazı okullarda YGS ve OBP puanları da bu şekilde sapmaya uğramaktadır.
Adsız2

1
http://www.instagram.com/alp.besyocuyuz

1993 yılında Bursa'da doğdum. Küçük yaşlarda spora merak salmaya başladım. Ailemin de desteğiyle çok küçük yaşlarda spora başladım. 2012 yılında Kastamonu Üniversitesi spor yöneticiliği bölümünü kazandım. Kastamonu'yu çeşitli sebeplerle bırakıp. 2015 yılında tekrar sınava girip Ankara Üniversitesi Antrenörlük bölümünü kazandım. 2017 Yılında Uludağ üniversitesine geçiş yaptım

Bir Cevap Yazın

Menü