Bu kurum 50 KPSS Puanı ile Eleman Alacak!

Total
0
Shares

Yargıtay Başkanlığı’na Alınacak Personel İçin Kpps En Az 50 Puan Almış Olanlar Başvurabilecek Maaşlar 3.732,48 Türk Lirası.Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Başvurular 03/11/2014-07/11/2014Cuma günü saat 18.00’e kadar yapılacaktır.

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendi doğrultusunda, 2014-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımız tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 7 çözümleyici alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

A-NİTELİĞİ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-2014- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

4-Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

5-KPDS-YDS en az D seviyesinde İngilizce bilmek veya TOEFL’dan en az 153 puan almış olmak veya IELTS en az C seviyesinde İngilizce bilmek ve belgelemek.

6-Aşağıda belirtilen niteliklerden herhangi birine sahip olmak.

a- Biri Java olmak üzere iki adet programlama dili bilmek, (1 kişi)

b- UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihen herhangi bir UNIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak, (2 kişi)

c- Network bilgisine sahip olmak (tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak), (2 kişi)

d- Yüksek ölçekteki disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (1 kişi)

e- MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBblocked programlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (1 kişi)

f- Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen CCSA (Check Point Certified Security Administrator)) sertifikasına sahip olmak, (1 kişi)

B-ÜCRETİ

1-ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına veya Yabancı Dil Sınavına (KPDS-YDS) katılarak (D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

2-Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri, sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesh edilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.

3-Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

4-Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi, 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

C- SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin ( c ) bendi gereğince “Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.” denildiğinden; Sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri adaylara www.vargitav.gov.tradresinden duyurulacaktır.

 

Başvuracak adaylardan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ÇÖZÜMLEYİCİ

 

MESLEKİ TECRÜBESİ İNGİLİZCE

DÜZEYİ

01/01/2014(%0,27)

+175

%25

(*)

A-B 2.985,98 3.732,48
5 YILDAN FAZLA C 2.869,64 3.587,05
D 2.804,93 3.506,17
A-B 2.766,09 3.457,61
3-5 YIL C 2.670,97 3.338,71
D 2.631,89 3.289,86
A-B 2.527,44 3.159,30
1-3 YIL C 2.449,13 3.061,41
D 2.407,44 3.009,30
A-B 2.167,77 2.709,71
0-1 YIL C 2.069,50 2.586,88
D 2.016,59
2.520,73

*) BİM’DEKİ GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİNDEN EN AZ İKİSİNİ BİLDİĞİNİ BELGELEMESİ HALİNDE TAVAN ÜCRETLERİ %25 ORANINDA ARTIRILIR.

 

D)BAŞVURU YÖNTEMİ

 

1-Başvurular 03/11/2014 – 07/11/2014 Cuma günü saat 18.00’e kadar şahsen veya posta yoluyla Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır.

 

2-Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir. Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 07/11/2014 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

3-Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvuranlar değerlendirilmeyecektir.

 

kamudanhaber.com

0

Bir Cevap Yazın

En Çok Beğenİ Alanlar