Kısaltmalar: BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
                          SBTYO (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu)
                          SBF (Spor Bilimleri Fakültesi)