Kıbrıs – Uluslararası Final Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı 2019

9 Ağustos 2019
2019 Kılavuz
0 6

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Programı Özel Yetenek Sınavı’nın nasıl yapılacağı ve Yerleştirme Puanının (YP) nasıl hesaplanacağına dair bilgileri bu kılavuzda bulacaksınız.
2019-YKS’de en az 150 veya üzeri TYT Puanı (Spor Lisesi adayları dâhil)

Kılavuzu Görüntüle

KOORDİNASYON  PARKURU  İSTASYONLARI

1. Slalom

Aday önce başlangıç çizgisinde bulunan fotoseli geçerek engelleri Şekil 1’de gösterildiği sırayla basketbol topu ile slalom yapar. Adayların bu hareket sırasında engellerin üzerinden atlamaları yasaktır. Slalom sırasında topun elden kaçırılması durumunda aday topu yakalayıp kaldığı engelden devam edebilir. Son engel geçildikten sonra aday topu kasanın içine bırakmakla yükümlüdür. Kural ihlali yapılan her engelin tekrar edilmesi gerekmektedir.

2. Öne takla

Basketbol topunu kasanın içine koyan aday cimnastik minderini düz hizalayarak öne takla atar. Öne takla dışında yapılan diğer takla ve atlama teknikleri kabul edilmez ve taklanın tekrarlanması gerekir.

3. Merdiven

Aday, yere serili bulunan merdivenin birinci karesinden başlayarak çift ayak sıçrama yapar ve son kareye (9. kare)  kadar çift ayak sıçrama yaparak devam eder. Hareketi yaparken her iki ayağın da eşzamanlı olarak her kare içerisinde yere temas etmesi gerekmektedir. Tek ayakla yapılan sıçramalar kabul edilmez ve hata yapılan kare tekrarlatılır.  

4. Futbol

Merdiven serisini bitiren adayın, futbol istasyonunda öncelikle topu önüne alacak şekilde hizalaması gerekmektedir. Yan ve arkadan alınıp sürülen seri geçersiz sayılır ve baştan başlatılır. Aday, yerde belirtilen alanda bulunan futbol topunu sürerek engelin etrafından dolaşır ve yine belirtilen alana topu sürüp getirerek topu kontrollü bir şekilde durdurur. Topu belirtilen alana kontrollü bir şekilde bırakan aday diğer istasyona geçer. Topun belirtilen alandan dışarı çıkması durumunda aday tekrar geri döner ve topu karenin içerine getirerek kontrollü bir şekilde bırakır. Kontrollü bir şekilde topu bırakmasına rağmen topun dışarı çıkması durumunda herhangi bir ceza uygulanmaz.

5. Hentbol

Aday kutu içerisinde bulunan hentbol topunu alır ve işaretlenmiş alan içersinde topu 3 kez duvara fırlatıp yakalar. Top, yerden sektirerek ya da direkt olarak da atılabilir. Kural hatası ve ihlali durumlarında aday baştan (kaldığı sayıdan başlamak suretiyle) atış hareketine başlar. Atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan aday topu tekrar kutunun içine koymak zorundadır.

6. Engel Sıçrama

Hentbol istasyonundan gelen adayın engelin üzerinden (engel yüksekliği: Kadın:25cm – Erkek: 40cm) yan şekilde çift ayak sağa ve sola toplamda 4 kez başarılı bir şekilde sıçraması gerekmektedir. Tek ayakla yapılan sıçramalar kabul edilmez. Kural ihlali durumunda sıçrama kalınan sayıdan devam edilir.

7. Z Koşusu

Denge istasyonunu başarı ile tamamlayan adayın, Şekil 1’de oklarla gösterildiği sırayı takip ederek hunilere dokunarak ilerlemesi gerekmektedir. Hunilere dokunmadan ilerleyen aday Z koşusu başlangıç çizgisine geri dönüp baştan başlamak zorundadır. Z koşusu sırasında adaylar istediği koşu şeklini kullanabilir (öne, yana, çapraz vb.).

0

Bir Cevap Yazın

Menü