RİTMİK CİMNASTİK 1.KD. ANTRENÖRLÜK KURSU

Total
0
Shares

[highlight]Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 1. Kademe Ritmik Cimnastik antrenörlük kursu açılacaktır [/highlight]

[divider]

09 – 19 Haziran 2014 tarihleri arasında  Ankara’da olacaktır . Detaylar şu şekildedir ;

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
1- Ön kayıt: Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun web sitesindeki ön kayıt formunu doldurmak
kaydıyla yapılır.

2- Kesin Kayıt: Ön kayıt yaptıranların arasından kesin kayıta hak kazanan kursiyerler SMS yoluyla
kursa davet edileceklerdir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kursiyerler, ücretlerini en geç
04.06.2014 mesai saati bitimine kadar Federasyonun ilgili hesap numarasına yatırarak, ilgili banka
dekontunu Federasyonun 0312 3101630 numaralı faksına göndereceklerdir.
Dikkat: Ön kayıt yaptırmayan veya banka dekontunu son başvuru tarihine kadar iletmeyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
Not: Teorik derslerden muaf olanların dekonta muaf olduklarını belirtmeleri gerekmektedir.
• 2007 yılı ve sonrasında SGM Spor Eğitim Dairesi’nden alınmış bir antrenör belgesi olanlar,
üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinden mezun olanlar ile Üniversitelerin Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olanlar teorik derslere girmek zorunda değillerdir.
• Derslerin sınavları ders saatleri içerisinde yapılacaktır. Derslerin saatleri aynı kalması koşulu
ile programdaki yerleri değişebilir.

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR
1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak (milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)
2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak,
3- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü
bulunmamak
4- En az 18 yaşını doldurmuş olmak
5- 07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü amatör spor
dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir defada 6
aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

GEREKLİ BELGELER
 4 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)
 Sağlık ocağı, devlet veya özel hastanelerden alınmış Sağlık Raporu
 Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası görülmelidir)
 Son altı ay içerisinde alınmış Savcılık İyi Hal yazısı (aslı)
 En az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi (mezun ise diplomasının noter veya
mezun olduğu okuldan aslı gibidir onaylı olması istenir)
 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “Cezası Yoktur” yazısı (aslı)
 Kurs ücreti (Ritmik Cimnastik 400 TL) ödendiğine dair isim soyisim yazılı banka dekontunun
aslı
Türkiye Cimnastik Federasyonunun Garanti Bankası-Anafartalar Şubesi
IBAN – TR18 0006 2000 7110 0006 2992 23

BANKAMATİKTEN VE İNTERNETTEN YAPILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Gerekli belgelerin kurs başlayana kadar tamamlanması gerekmektedir.
Belgeler kursun ilk günü kurs yöneticisi tarafından toplanacaktır

KURS BÜLTENİ

onkayit

1

Bir Cevap Yazın

En Çok Beğenİ Alanlar