SPOR VE REKREASYON

30 Aralık 2014
Genel
3 0

 

 Spor, günümüz modern dünyasında en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor. İçinde bulundurduğu dinamikler itibarı ile ekonomiden, siyasete, kültürden inanışlara kadar spor, toplum yaşamını şekillendiren ve topluma yön veren bir duruma gelmiştir.

 Yaşadığımız yerkürenin, küreselleşme ile birlikte küçük bir köy haline gelmesi bireyler ve toplumlar arasında güçlü iletişim ağlarının oluşmasını sağlamıştır. Modern hayatın kazandırdığı iletişim kolaylıkları teknolojinin sağladığı avantajlarla birlikte bilginin mobilizasyonunu ortaya çıkarmıştır. Küreselleşmenin bir çok olumlu yönü bulunurken olumsuz olarak da nitelendirilebilecek, akıllarda bir çok soru işareti bulundurmuştur:

 Küreselleşen dünyanın getirdiği bilgiye ulaşma kolaylığı her zaman olumlu sonuçlar verebilir mi? Teknolojinin ve bilgi ağının bu kadar gelişmesi ile uyuşturucu kullanımı, cinayetler, kazalar, kaçakçılık ya da terör faaliyetlerinin artışının aynı paralellikte olması bize ne ifade ediyor? Peki bu durumdan etkilenebilecek ve en pasif durumda savunmasız ve dezavantajlı olan ‘çocuklar’ için ne yapılabilir?

 Medya Takip Ajansı Interpress’in 2013’te yayınladığı asayiş raporuna göre medyada en çok yayınlanan haberler uyuşturucu kullanımı, kazalar ve kaçakçılık haberleridir. Bu haberler arasında da çocukların da içinde yer aldığı haberleri çok sık duyarız. Çocuklar, zehir tüccarları tarafından kandırılması ve müdehale edilmesi en kolay kesim olarak hedef haline gelmiştir. Üzülerek söylerim ki zehir tacirlerinin çocuklar üzerinde bu kadar geniş bir ortam bulmasına eğitim sistemimiz ve uygulanan devlet politikaları yetersizliği de etkendir.

 Son on yılda uyuşturucu madde kullanımının ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir çok yatırım yapıldı; Öğrencilere yönelik seminerler, paneller, kampanyalar düzenlendi. Bir çok güvenlik uygulamaları gerçekleşti. Emniyet Müdürlüklerimiz bünyesinde Narkotik Şube Müdürlükleri de bu durumlara yönelik yoğun çalışmalar içerisine girmektedir. Bunlara rağmen her yıl uyuşturucu madde kullanımı oranı artmakta ve zehir tacirleri duruma daha fazla hakim olmaktadır. Söz Emniyet Müdürlüklerine gelmişken, uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele sadece salt olarak Narkotik Şube Müdürlüklerinin aldığı güvenlik müdehaleleri ile mi yapılmalıdır Ya da güvenlik reçetesi sadece operasyonlar ya da zoraki uygulamalar mıdır? Bu uygulamalar kuşkusuz olumlu katkılar sağlayacaktır ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyorum.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2012’de gerçekleştirilen ve iki ay süren “Hayata Pas Ver” projesi güvenlik güçlerinin görevinin sadece suçu bulma ve suçluyu yakalama olmadığını aynı zamanda suçu önleme gibi bir misyonunun olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu proje Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından değil “Toplum Destekli Şube Müdürlüğü” ‘nün yürütücülüğünde gerçekleşmiştir. Hayata Pas Ver Projesi, çocukların ruhsal ve bedensel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, madde bağımlılığı riskini ortadan kaldırmak, suça sürüklenmeleri ve suç mağduru olmalarının önüne geçmek, toplumun bir parçası olduğu hissini kazandırarak kendisine olan özgüveni sağlamak gibi bir misyon edinmiştir. Proje kapsamında suç işleme ve suça yönelme olasılığı bulunan çocuklara suç işlemenin getirdiği olumsuz neticeler anlatılmış ve çocukların kendi kurdukları ve isimlerini verdikleri takımlar arasında futbol turnuvası yapılmış, spor yoluyla birlikte bir şeyler yapmak, fair play, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi kavramları öğrenerek hayatına yön verebilecek organizasyon ortamı yaratılmıştır. Bu proje bize uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadelenin sadece zoraki uygulamalarla sürdürülmesinin yetersiz kalacağını göstermiştir.

 Uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak için Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, Emniyet Müdürlüklerimiz ya da yerel belediyeler birlikte çalışarak çocuklarımızı olumsuz fiil ve davranışlardan uzak tutacak girişimlerde bulunmalıdır. Peki bu alana yönelik ne tür çalışmalar yürütülebilir?

 Konunun odak noktası çocuklar ise çocukların neden uyuşturucu madde ya da kötü alışkanlıklara eğilim gösterdiklerini de bilmemiz gerekir: Öncelikle çocuklar bilgiye aç ve merak duygusunun getirdiği, çevresinden elde ettiği yeni bir bilgiye merak sarması kaçınılmaz. Bu durum da zehir tüccarlarının işini kolaylaştırmaktadır. Çocuk, ders aralarında, okul çevresi ve okul dışındaki arkadaş ortamında kısacası serbest zamanlarında her zaman bu tacirlere karşı pasif durumdadır. Serbest zaman, iyi değerlendirildiğinde çocuk için avantaj yaratabilen bir hal alabilir. Bunu da sağlamak için “Spor ve Rekreasyon” iyi bir tercih olabilir.

 Spor ve Rekreasyon kavramı AB ülkelerinde, ABD ve Avustralya’da üzerinde çok durulan bir konu iken ülkemizde maalesef yeterli derecede idrak edilememiştir. Rekreasyon genel tabiriyle; “İnsanların sosyal yaşantılarına sağlıklı ve tam bir şekilde dönebilmesi için gerçekleştirilen fiziksel, zihinsel ve ruhsal serbest zaman aktivitesidir.” şeklinde tanımlanabilir. Serbest zamanın değerini bilen gelişmiş dünya ülkeleri eğitimde, toplum yaşamında , ülke politikalarında rekreasyon kavramına geniş yer vermiş ve ilgili toplumların yaşam felsefesi haline gelmiştir. Biz ise daha yeni yeni rekreasyon kavramını tanıyoruz.

Her şeyin başının eğitim olduğunu düşünürsek eğitim kurumlarımızın müfredatında rekreasyona daha fazla yer verilmeli bu yönde daha fazla çalışmalar yapılmalıdır. Her okulda öğrencileri sporsal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelterek kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilecek “Rekreasyon Uzmanları” istihdam edilmelidir. Serbest zamanlarını Rekreasyon aktiviteleri ile değerlendiren öğrenci uyuşturucu madde kullanımı ve kötü alışkanlıklardan uzak durabilir; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini sağlayabilir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı politikalara baktığımızda Beden Eğitimi, Resim, Müzik vs gibi öğrencinin serbest zamanlarını değerlendirebilmesi için yön veren derslerin kaldırılması ya da süresinin kısaltılması gibi girişimleri görüyoruz. Bunlar, çok yanlış ve öğrencileri kötü alışkanlıklara yöneltebilecek girişimlerdir.

 Yarış ve rekabet ortamının küreselleşme ile hızla arttığını düşünürsek bireyler olarak bizler bu durumu iyi kavramalıyız. Günümüzde artık top, tüfek ya da mermilerle savaşlar yapılmıyor. “Kültür, teknoloji, sanat, spor, vs” ile devletler ve milletler yarış içindedir. Serbest zaman aktiviteleri önemsiz bir mesele gibi görülebilir ancak geniş bir yelpazeden baktığımızda ulusal ya da uluslar arası etki sağlayan bir mekanizma haline dönüşebilir. Bu sebeple iktidarından muhalefetine, Milli Eğitimden sosyal belediyeciliğe kadar her kurum ya da kuruluş ilgili platformlarda gereken destek ve yatırımları gerçekleştirmelidir.

 ‘Burak ÖZTÜRK – Spor Yöneticisi’

0

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burak ÖZTÜRK Doğum Yeri ve Yılı: Merkez / DENİZLİ – 02.05.1987 İlköğretim: Namık Kemal İlköğretim Okulu, 1993-1998 Atatürk İlköğretim Okulu, 1998-2000 Kiremitçi İlköğretim Okulu, 2000-2001 Ortaöğretim: Denizli Lisesi, 2001-2004 Önlisans: Anadolu Üniversitesi, İktisat 2005-2007 Lisans: Anadolu Üniversitesi, İktisat 2005-2010 Pamukkale Üniversitesi, Spor Yöneticiliği, 2009-2013 Çalışma Hayatı ve Diğer Özellikleri: 2005- Wondows İşletmenliği Sertifikası Sahibi 2006- Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Sahibi 2007- Denizli Otel Laodikya - Personel 2010- Koçfest Üniversite Spor Oyunları Organizasyonu PAÜ, Akreditasyon Birimi Gönüllü Çalışanı 2010- Türkiye Atletizm Federasyonu Aday Hakem 2010- Hedef Dershanesi – Salihli / Manisa (İktisat – İşletme – Yönetim ve Organizasyon Öğretmeni) 2010- Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Wellness Antrenörü 2011- Türkiye Atletizm Federasyonu İl Hakemi – Denizli 2011- Olimpik Gün Koşusu, Denizli. Gönüllü Çalışan 2012- Pamukkale Üniversitesi Spor Yönetimi ve Organizasyonu Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi (Kurucu Üye ve Mali İşler Sorumlusu) 2012- PAÜ Uçurtma Şenliği Organizasyon Komitesi Üyesi ve Başkan Yardımcısı 2012- PAÜ Çal Gezisi ve Doğa Yürüyüşü Etkinliği Organizatörü 2012- Pamukkale Üniversitesi Spor Yönetimi ve Organizasyonu Topluluğu Başkan Yardımcısı 2012- Denizli Uluslararası Medeniyetler İttifakı Geleneksel Sporlar Festivali - Rehber (Gönüllü) 2012- Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde Katılımcı 2012- Stratejik Yerel Yönetişim Projesi – Gençlik Meclisi Temsilcisi 2012- Denizlispor İdari Birim – Stajyer 2013- Denizli. Ulusal 2020 Olimpiyatlarına Doğru Türkiye Paneli Organizatörü (Ulusal) 2013- Denizli. Sporun Yönetimi Konferansı Organizatörü (Ulusal) 2013- Uluslararası Aktif Gençlik Katılımına Sen de Dahil Ol Projesi Gönüllü Çalışanı 2013- Gençlik Afet Rehabilitasyon Destek Gönüllüleri Projesi (Gönüllü Katılımcı) 2013- Gençlik ve Spor Bakanlığı, GHSİM, DENİZLİ. Stajyer 2013- Özel Olimpiyatlar, Denizli. Voleybol Milli Takımı Seçmeleri (Gönüllü Rehber) 2013- Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Spor ve Rekreasyon Komisyonu Başkanı 2013- Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi - Paramı Yönetebiliyorum Eğitimleri (Katılımcı) 2013- Denizli Belediyesi Kadınlar Pilates Guinness Rekorlar Kitabı Denemesi (Gönüllü çalışan) 2013- U-20 Dünya Kupası, Antalya. İdari Birim Sorumlusu (Gönüllü) 2013- Bir Dil Bir Kültür Projesi, Proje Ekibi, Genel Organizasyon Birimi 2013- Liderlik Okulu Projesi, Proje Ekibi, İdari Birim 2013- Münazara Jürüliği Eğitimi, Proje Ekibi, Jüri ve Genel Organizasyon Birimi 2013- Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sporda Şiddet ve Gençlik Paneli, Koordinatör 2013- Birleşmiş Milletler-TC. Kalkınma Bakanlığı-Habitat-VISA, Paramı Yönetebiliyorum Eğitmen Eğitimi, Eğitmen 2014- Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Hemsball Antrenörü 2014- Gençlik Servisleri Merkezi – Spor Gönüllülüğü Eğitimi – Gönüllü Katılımcı

Bir Cevap Yazın

Menü