Besyo Mezunlarına Yeni Formasyon Müjdesi

BESYO’ ların öğretmenlik dışındaki bölümlerine de öğretmenlik hakkı doğdu.   MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.08.2014 tarih ve 74 sayılı kurul kararıyla öğretmenlik alanları ve okutulacak dersleri gösteren çizelge güncellenerek… 1
Devamı..